Tuổi Ất Hợi 1995 mua xe ngày nào tháng 12 năm 2017 tốt nhất

Tuổi Ất Hợi mua xe ngày nào, chọn ngày đẹp mua xe tuổi Hợi tháng 12 năm 2017 cần lưu ý điều gì là những câu hỏi mà nhiều người tìm kiếm. Cũng tuoiathoi.org tìm hiểu xem sinh năm 1995 mua xe ngày nào tháng 12 năm 2017  đem lại nhiều may mắn và thuận lợi, an toàn khi di chuyển trên đường qua bài viết dưới đây.

 

1. Xem ngày tốt mua xe tuổi Ất Hợi 1995 trong tháng 12 cần lưu ý điều gì?

 

Khi làm nhà thì quan trọng nhất là cần xem ngày động thổ, đổ trần lợp mái thì khi mua xe cũng vậy, cũng cần chọn ngày mua xe hợp tuổi Ất Hợi trong tháng 12 năm 2017. Đầu tiên là ngày đặt cọc và ký hợp đồng mua xe, tiếp theo là ngày nhận xe và nhận giấy tờ xe là những ngày quý bạn tuổi Ất Hợi 1995 cần lưu ý. Nếu  quá gấp gáp thì chỉ cần chọn ngày đẹp mua xe ký kết đặt cọc, còn ngày ngày nhận xe và làm thủ tục thì ít nhất cần tránh ngày xung khắc, hình hại với tuổi là được.

 

Khi chọn ngày mua xe hợp tuổi Ất Hợi 1995 thì cần dựa vào các sao thần sát tốt xấu trong ngày để tìm kiếm, tiếp đó là phương pháp xem theo ngày sinh của các nhà Mệnh số, phối hợp bát tự (ngày giờ sinh của người xem) với tứ trụ, huyền không, hà lạc, chu dịch, kỳ môn để đưa ra được ngày đẹp, phù hợp nhất với người sinh năm 1995. Khi xem ngày tốt mua xe tuổi Ất Hợi tháng 12/2017 thì phương pháp xem ngày theo ngày sinh của các nhà Mệnh số sẽ ưu việt và chính xác hơn so với xem sao cố định.

 

  • Ngoài việc xem tuổi Ất Hợi nên mua xe ngày nào trong tháng 12 thì quý bạn cũng cần lưu ý chọn màu xe hợp tuổi nhằm tương trợ bản mệnh, đem lại may mắn và thành công chi tiết tại màu xe hợp tuổi Ất Hợi 1995

2. Tuổi Ất Hợi mua xe ngày nào tháng 12 năm 2017?

 

Tuổi Ất Hợi 1995 xem ngày tốt mua xe tháng 12 năm 2017 bao gồm có 12 ngày, được phân tích chi tiết giờ tốt xấu trong ngày dưới đây:

 

Ngày dương lịch Ngày âm lịch Giờ tốt trong ngày Giờ xấu trong ngày Thuộc ngày

Tuổi Ất Hợi mua xe ngày 1 tháng  12

14/10/2017 3 giờ đến 5 giờ (tức giờ Dần),7 giờ đến 9 giờ (tức giờ Thìn),9 giờ đến 11 giờ (tức giờ Tỵ),15 giờ đến 17 giờ (tức giờ Thân),17 giờ đến 19 giờ (tức giờ Dậu),21 giờ đến 23 giờ (tức giờ Hợi) 23 giờ đến 1 giờ (tức giờ Tí),1 giờ đến 3 giờ (tức giờ Sửu),5 giờ đến 7 giờ (tức giờ Mão),11 giờ đến 13 giờ (tức giờ Ngọ),13 giờ đến 15 giờ (tức giờ Mùi),19 giờ đến 21 giờ (tức giờ Tuất) kim quỹ hoàng đạo

Tuổi Ất Hợi mua xe ngày 2 tháng  12

15/10/2017 1 giờ đến 3 giờ (tức giờ Sửu),7 giờ đến 9 giờ (tức giờ Thìn),11 giờ đến 13 giờ (tức giờ Ngọ),13 giờ đến 15 giờ (tức giờ Mùi),19 giờ đến 21 giờ (tức giờ Tuất),21 giờ đến 23 giờ (tức giờ Hợi) 23 giờ đến 1 giờ (tức giờ Tí),3 giờ đến 5 giờ (tức giờ Dần),5 giờ đến 7 giờ (tức giờ Mão),9 giờ đến 11 giờ (tức giờ Tỵ),15 giờ đến 17 giờ (tức giờ Thân),17 giờ đến 19 giờ (tức giờ Dậu) kim đường hoàng đạo

Tuổi Ất Hợi mua xe ngày 4 tháng  12

17/10/2017 3 giờ đến 5 giờ (tức giờ Dần),5 giờ đến 7 giờ (tức giờ Mão),9 giờ đến 11 giờ (tức giờ Tỵ),15 giờ đến 17 giờ (tức giờ Thân),19 giờ đến 21 giờ (tức giờ Tuất),21 giờ đến 23 giờ (tức giờ Hợi) 23 giờ đến 1 giờ (tức giờ Tí),1 giờ đến 3 giờ (tức giờ Sửu),7 giờ đến 9 giờ (tức giờ Thìn),11 giờ đến 13 giờ (tức giờ Ngọ),13 giờ đến 15 giờ (tức giờ Mùi),17 giờ đến 19 giờ (tức giờ Dậu) ngọc đường hoàng đạo

Tuổi Ất Hợi mua xe ngày 7 tháng  12

20/10/2017 3 giờ đến 5 giờ (tức giờ Dần),7 giờ đến 9 giờ (tức giờ Thìn),9 giờ đến 11 giờ (tức giờ Tỵ),15 giờ đến 17 giờ (tức giờ Thân),17 giờ đến 19 giờ (tức giờ Dậu),21 giờ đến 23 giờ (tức giờ Hợi) 23 giờ đến 1 giờ (tức giờ Tí),1 giờ đến 3 giờ (tức giờ Sửu),5 giờ đến 7 giờ (tức giờ Mão),11 giờ đến 13 giờ (tức giờ Ngọ),13 giờ đến 15 giờ (tức giờ Mùi),19 giờ đến 21 giờ (tức giờ Tuất) tư mệnh hoàng đạo

Tuổi Ất Hợi mua xe ngày 9 tháng  12

22/10/2017 23 giờ đến 1 giờ (tức giờ Tí),1 giờ đến 3 giờ (tức giờ Sửu),5 giờ đến 7 giờ (tức giờ Mão),11 giờ đến 13 giờ (tức giờ Ngọ),15 giờ đến 17 giờ (tức giờ Thân),17 giờ đến 19 giờ (tức giờ Dậu) 3 giờ đến 5 giờ (tức giờ Dần),7 giờ đến 9 giờ (tức giờ Thìn),9 giờ đến 11 giờ (tức giờ Tỵ),13 giờ đến 15 giờ (tức giờ Mùi),19 giờ đến 21 giờ (tức giờ Tuất),21 giờ đến 23 giờ (tức giờ Hợi) thanh long hoàng đạo

Tuổi Ất Hợi mua xe ngày 13 tháng  12

26/10/2017 3 giờ đến 5 giờ (tức giờ Dần),7 giờ đến 9 giờ (tức giờ Thìn),9 giờ đến 11 giờ (tức giờ Tỵ),15 giờ đến 17 giờ (tức giờ Thân),17 giờ đến 19 giờ (tức giờ Dậu),21 giờ đến 23 giờ (tức giờ Hợi) 23 giờ đến 1 giờ (tức giờ Tí),1 giờ đến 3 giờ (tức giờ Sửu),5 giờ đến 7 giờ (tức giờ Mão),11 giờ đến 13 giờ (tức giờ Ngọ),13 giờ đến 15 giờ (tức giờ Mùi),19 giờ đến 21 giờ (tức giờ Tuất) kim quỹ hoàng đạo

Tuổi Ất Hợi mua xe ngày 14 tháng  12

27/10/2017 1 giờ đến 3 giờ (tức giờ Sửu),7 giờ đến 9 giờ (tức giờ Thìn),11 giờ đến 13 giờ (tức giờ Ngọ),13 giờ đến 15 giờ (tức giờ Mùi),19 giờ đến 21 giờ (tức giờ Tuất),21 giờ đến 23 giờ (tức giờ Hợi) 23 giờ đến 1 giờ (tức giờ Tí),3 giờ đến 5 giờ (tức giờ Dần),5 giờ đến 7 giờ (tức giờ Mão),9 giờ đến 11 giờ (tức giờ Tỵ),15 giờ đến 17 giờ (tức giờ Thân),17 giờ đến 19 giờ (tức giờ Dậu) kim đường hoàng đạo

Tuổi Ất Hợi mua xe ngày 16 tháng  12

29/10/2017 3 giờ đến 5 giờ (tức giờ Dần),5 giờ đến 7 giờ (tức giờ Mão),9 giờ đến 11 giờ (tức giờ Tỵ),15 giờ đến 17 giờ (tức giờ Thân),19 giờ đến 21 giờ (tức giờ Tuất),21 giờ đến 23 giờ (tức giờ Hợi) 23 giờ đến 1 giờ (tức giờ Tí),1 giờ đến 3 giờ (tức giờ Sửu),7 giờ đến 9 giờ (tức giờ Thìn),11 giờ đến 13 giờ (tức giờ Ngọ),13 giờ đến 15 giờ (tức giờ Mùi),17 giờ đến 19 giờ (tức giờ Dậu) ngọc đường hoàng đạo

Tuổi Ất Hợi mua xe ngày 23 tháng  12

6/11/2017 23 giờ đến 1 giờ (tức giờ Tí),1 giờ đến 3 giờ (tức giờ Sửu),7 giờ đến 9 giờ (tức giờ Thìn),9 giờ đến 11 giờ (tức giờ Tỵ),13 giờ đến 15 giờ (tức giờ Mùi),19 giờ đến 21 giờ (tức giờ Tuất) 3 giờ đến 5 giờ (tức giờ Dần),5 giờ đến 7 giờ (tức giờ Mão),11 giờ đến 13 giờ (tức giờ Ngọ),15 giờ đến 17 giờ (tức giờ Thân),17 giờ đến 19 giờ (tức giờ Dậu),21 giờ đến 23 giờ (tức giờ Hợi) thanh long hoàng đạo

Tuổi Ất Hợi mua xe ngày 24 tháng  12

7/11/2017 23 giờ đến 1 giờ (tức giờ Tí),3 giờ đến 5 giờ (tức giờ Dần),5 giờ đến 7 giờ (tức giờ Mão),11 giờ đến 13 giờ (tức giờ Ngọ),13 giờ đến 15 giờ (tức giờ Mùi),17 giờ đến 19 giờ (tức giờ Dậu) 1 giờ đến 3 giờ (tức giờ Sửu),7 giờ đến 9 giờ (tức giờ Thìn),9 giờ đến 11 giờ (tức giờ Tỵ),15 giờ đến 17 giờ (tức giờ Thân),19 giờ đến 21 giờ (tức giờ Tuất),21 giờ đến 23 giờ (tức giờ Hợi) minh đường hoàng đạo

Tuổi Ất Hợi mua xe ngày 27 tháng  12

10/11/2017 23 giờ đến 1 giờ (tức giờ Tí),1 giờ đến 3 giờ (tức giờ Sửu),5 giờ đến 7 giờ (tức giờ Mão),11 giờ đến 13 giờ (tức giờ Ngọ),15 giờ đến 17 giờ (tức giờ Thân),17 giờ đến 19 giờ (tức giờ Dậu) 3 giờ đến 5 giờ (tức giờ Dần),7 giờ đến 9 giờ (tức giờ Thìn),9 giờ đến 11 giờ (tức giờ Tỵ),13 giờ đến 15 giờ (tức giờ Mùi),19 giờ đến 21 giờ (tức giờ Tuất),21 giờ đến 23 giờ (tức giờ Hợi) kim quỹ hoàng đạo

Tuổi Ất Hợi mua xe ngày 28 tháng  12

11/11/2017 3 giờ đến 5 giờ (tức giờ Dần),5 giờ đến 7 giờ (tức giờ Mão),9 giờ đến 11 giờ (tức giờ Tỵ),15 giờ đến 17 giờ (tức giờ Thân),19 giờ đến 21 giờ (tức giờ Tuất),21 giờ đến 23 giờ (tức giờ Hợi) 23 giờ đến 1 giờ (tức giờ Tí),1 giờ đến 3 giờ (tức giờ Sửu),7 giờ đến 9 giờ (tức giờ Thìn),11 giờ đến 13 giờ (tức giờ Ngọ),13 giờ đến 15 giờ (tức giờ Mùi),17 giờ đến 19 giờ (tức giờ Dậu) kim đường hoàng đạo

Như vậy, tuổi Ất Hợi mua xe ngày nào tháng 12 năm 2017, thì bao gồm có 12 ngày tốt đã được phân tích chi tiết ở trên. Xem ngày tốt mua xe tuổi Ất Hợi 1995 tháng 12 năm 2017 sẽ đem lại sự an toàn và thuận lợi khi di chuyển trên đường, đặc biệt với những người mua xe với mục đích kinh doanh buôn bán thì càng cần lưu ý hơn để làm ăn phát đạt, xe ít hư hỏng và nhanh thu hồi vốn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*